Ośrodek szkoleniowy PISA

Działalność Ośrodka Szkoleniowego

Polska Izba Systemów Alarmowych powołała i zorganizowała w 2001 roku własny Ośrodek Szkoleniowy, który został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako placówka kształcenia ustawicznego pod numerem ewidencyjnym 1232 K, funkcjonująca na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Ośrodek Szkoleniowy PISA (OS PISA) posiada również wpis do rejestru jednostek szkolących prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.14/00482/2005.

Ośrodek Szkoleniowy PISA to pierwsza w Polsce placówka kształcenia zawodowego działająca w strukturach organizacji samorządowej branży security.

Nadzór merytoryczny nad działalnością OS PISA sprawuje Rada Programowa.

Kształcenie w OS PISA podporządkowane jest układowi stopniowania. Poszczególne kursy traktowane są jako kolejne stopnie jednego i zwartego systemu kształcenia, poczynając od kursu podstawowego dla instalatorów, a kończąc na kursach wysoce specjalizowanych dla ekspertów i doradców, obejmujących tematykę z zakresu wiedzy zawodowej na najwyższym poziomie.

Działalność dydaktyczna ukierunkowana jest na aktualne i rzeczywiste potrzeby gospodarcze środowiska zawodowego.
Kursy organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy PISA adresowane są do przedsiębiorców działających w branży i ich pracowników oraz do profesjonalnych użytkowników zabezpieczeń technicznych i osób odpowiedzialnych za stan technicznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń objętych ochroną.

Absolwenci kursów otrzymują dokumenty wystawiane bezterminowo:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z wymaganiami MEN,
– dyplom Ośrodka Szkoleniowego PISA.

 

 W Ośrodku Szkoleniowym PISA umiejętności zawodowe nabyło ponad 6500 pracowników firm branży zabezpieczeń technicznych, przedstawicieli urzędów i instytucji centralnych, wojska, policji, banków, instytucji finansowych, telekomunikacji, poczty, elektrowni, kopalń, elektrociepłowni, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i innych przedsiębiorstw ważnych dla gospodarki Państwa.

Nasze szkolenia

KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
„INSTALOWANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI
1–4/
NO”

KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI
1- 4/NO”

KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „MONTAŻ, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW MECHANICZNEGO ZABEZPIECZENIA ORAZ AWARYJNE OTWIERANIE
W MIEJSCACH ZAINSTALOWANIA”

KURS INWESTORÓW
I ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH”

KURS „ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ”

KURS AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI)
WG ISO/IEC 27001

KURS „SYSTEMY DOZORU WIZYJNEGO (VSS) WYKORZYSTUJĄCE PROTOKÓŁ INTERNETOWY (IP) DO TRANSMISJI WIZJI”

KURS „INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ. UWARUNKOWANIA
I PROCESY”

KURS „MONITORING ALARMÓW I ZDALNY DOZÓR WIZYJNY.WYMAGANIA
I DOBRE PRAKTYKI”

KURS KOSZTORYSOWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

KURS „PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYMAGAŃ NORMY OBRONNEJ W PROCESACH PROJEKTOWANIA I INSTALOWANIA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH”

KURSY SPECJALISTYCZNE

SEMINARIUM DOKSZTAŁCAJĄCE DLA EKSPERTÓW I DORADCÓW

Zostań członkiem PISA

Zostań członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych i zdobądź certyfikat. Dostajesz także dostęp PREMIUM do materialów szkoleniowych i informacyjnych.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. 515 182 090

ospisa@pisa.org.pl
pisa@pisa.org.pl