KURS „PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NAJNOWSZYCH WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH DLA XIX GRUPY SpW SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW” ON-LINE

 • Szkolenie odbędzie się czasie rzeczywistym;
 • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami;
 • Niższa cena – w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Dostępne na komputerze, tablecie, telefonie – z dowolnego miejsca.

Celem kursu jest wyjaśnienie wszelkich niejasności związanych z praktycznym stosowaniem norm obronnych.

Kurs dedykowany jest:

 • projektantom i instalatorom systemów zabezpieczeń technicznych oraz osobom odpowiedzialnym za serwis tych systemów w obiektach wojskowych;
 • inwestorom i administratorom systemów zabezpieczenia technicznego
  w obiektach wojskowych;
 • audytorom systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach wojskowych;
 • wszystkim zainteresowanym pozyskaniem praktycznej wiedzy w zakresie stosowania najnowszych wymagań Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczących zabezpieczenia technicznego obiektów wojskowych (XIX grupy sprzętu wojskowego) w procesach projektowania, instalowania, serwisowania
  i utrzymania systemów alarmowych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Wymagany jest sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń on-line:

 •  komputer, laptop, tablet lub smartphone ze stabilnym dostępem do Internetu;
 • głośnik lub słuchawki;
 • mikrofon;
 • kamera wbudowana lub zewnętrzna.

Absolwenci otrzymują dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
 • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

Na zamówienie.

Miejsce realizacji kursu:

ON-LINE

Kurs jest realizowany w wymiarze:

10 godzin (1 dzień)

Materiały szkoleniowe zostają przesłane przed rozpoczęciem kursu, co daje możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami.

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO