KURS „MONITORING ALARMÓW I ZDALNY DOZÓR WIZYJNY. WYMAGANIA I DOBRE PRAKTYKI” ON-LINE

  • Szkolenie odbędzie się czasie rzeczywistym;
  • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami;
  • Niższa cena – w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Dostępne na komputerze, tablecie, telefonie – z dowolnego miejsca.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dot. usług monitorowania zarówno od strony obiektu chronionego, jak i od strony alarmowego centrum odbiorczego, wykorzystywania systemów transmisji alarmu oraz świadczenia usług dodanych dedykowanych użytkownikom końcowym.

Kurs jest dedykowany:

  • firmom świadczącym usługi związane z monitorowaniem alarmów, eksploatacją oraz utrzymaniem ciągłości pracy Alarmowych Centrów Odbiorczych;
  • odbiorcom instytucjonalnym systemów zabezpieczeń korzystającym z usług monitorowania alarmów;
  • projektantom i instalatorom systemów zabezpieczeń podłączanych do Alarmowych Centrów Odbiorczych;
  • projektantom i wykonawcom Alarmowych Centrów Odbiorczych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w wykładach oraz zdanie egzaminu testowego. 

Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

29-30 października 2024 r.

Miejsce realizacji kursu:

ON-LINE

Kurs jest realizowany w wymiarze:

11 godzin (2 dni)

Materiały szkoleniowe zostają przesłane przed rozpoczęciem kursu, co daje możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami.

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO