KURS “ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ”

Kurs przeznaczony jest dla:

  • projektantów, instalatorów i dostawców zewnętrznych systemów zabezpieczeń;
  • inwestorów i administratorów zewnętrznych systemów zabezpieczeń;
  • wszystkich uczestników procesu planowania, projektowania, realizacji, utrzymania w ruchu oraz zarządzania instalacjami zewnętrznych systemów zabezpieczeń.

Kurs podzielono na bloki tematyczne w celu zapewnienia słuchaczom możliwości swobodnej koncentracji uwagi na wybranych zagadnieniach – w zależności od zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Wykłady merytoryczne są połączone z zajęciami praktycznymi uwzględniającymi demonstrację przykładowych zastosowań i rozwiązań systemowych.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Informacja o kosztach kursu, zależnych od wybranej opcji, zawarta jest w karcie zgłoszenia.

Termin kursu:

1-2 grudnia 2020

Miejsce realizacji kursu:

Hotel „Chabrowy Dworek” 

Seroki Wieś k/Teresina, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

18 godzin (2 dni)

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO