KURS „KOSZTORYSOWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH” ON-LINE

  • Szkolenie odbędzie się czasie rzeczywistym;
  • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami;
  • Niższa cena – w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Dostępne na komputerze, tablecie, telefonie – z dowolnego miejsca.

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się sporządzaniem dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym.
Celem kursu jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym, podstawami i metodą kosztorysowania prac zabezpieczeń technicznych obiektów.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zdanie egzaminu testowego.

Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

IV kwartał 2021 r.

Miejsce realizacji kursu:

ON-LINE

Kurs jest realizowany w wymiarze:

13 godzin (2 dni)

Materiały szkoleniowe zostają przesłane przed rozpoczęciem kursu, co daje możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami.

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO