KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „MONTAŻ, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW MECHANICZNEGO ZABEZPIECZENIA ORAZ AWARYJNE OTWIERANIE W MIEJSCACH ZAINSTALOWANIA” ON-LINE

 • Szkolenie odbędzie się czasie rzeczywistym;
 • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami;
 • Niższa cena – w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Dostępne na komputerze, tablecie, telefonie – z dowolnego miejsca.

Kurs organizowany jest dla osób:

 • świadczących usługi w zakresie mechanicznego zabezpieczenia,
 • zamawiających oraz nadzorujących wykonywanie wymienionych usług,
 • świadczących usługi awaryjnego otwierania,
 • odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych.

Kurs pozwala jego uczestnikom na uzyskanie lub uzupełnienie specjalistycznej wiedzy dotyczącej w szczególności:

 • urządzeń stosowanych w zabezpieczeniach mechanicznych,
 • metod i technik stosowanych w systemach zabezpieczenia mechanicznego oraz diagnozowania sprawności ich urządzeń,
 • montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania,
 • przepisów prawnych oraz innych wymagań i zasad związanych ze świadczeniem usług mechanicznego zabezpieczenia.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w wykładach i zajęciach praktycznych oraz zdanie egzaminu testowego. 

Dokumenty wydawane przez OS PISA umożliwiają ubieganie się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracownika zabezpieczenia technicznego.
Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
 • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

Na zamówienie.

Miejsce realizacji kursu:

ON-LINE

Kurs jest realizowany w wymiarze:

22 godzin (3 dni)

Materiały szkoleniowe zostają przesłane przed rozpoczęciem kursu, co daje możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami.

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO