SEMINARIUM DOKSZTAŁCAJĄCE DLA EKSPERTÓW I DORADCÓW

Seminaria są adresowane do ekspertów i ekspertów stowarzyszonych PISA, doradców w zakresie bezpieczeństwa, kandydatów na ekspertów oraz innych osób z branży zabezpieczeń technicznych zainteresowanych problematyką szkolenia.
Programy seminariów są każdorazowo dostosowywane do aktualnych oczekiwań i potrzeb szkoleniowych branży zabezpieczeń.

Seminaria są organizowane w ośrodkach pod Warszawą.

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-email: ospisa@pisa.org.pl

Termin kursu:

do uzgodnienia

Miejsce realizacji kursu:

do uzgodnienia

Kurs jest realizowany w wymiarze:

do uzgodnienia

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO