KURS „PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYMAGAŃ NORMY OBRONNEJ W PROCESACH PROJEKTOWANIA I INSTALOWANIA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH”

Kurs przeznaczony jest dla:

  • projektantów, instalatorów, inwestorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę techniczną obiektów wojskowych;
  • wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w zakresie stosowania wymagań Normy Obronnej (NO-04-A004:2016) w praktyce projektowania i instalowania systemów alarmowych.

Absolwenci kursu otrzymują dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO (dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu projektowania w stopniach 1-4),

lub

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/klas SA1-SA4/NO (dla osób, które posiadają zaświadczenie
    o ukończeniu kursu instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w stopniach 1-4/klasach SA1-SA4),

lub

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (dla osób nie będących absolwentami kursów instalowania i projektowania),
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Warunkiem ukończenia kursu oraz uzyskania zaświadczenia i dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje wyłącznie zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych kursu.

Termin kursu:

I kwartał 2021 r.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

10 godzin (1 dzień)

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO