KURS „PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NAJNOWSZYCH WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH DLA XIX GRUPY SpW SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW”

Kurs przeznaczony jest dla:

  • projektantów, instalatorów, inwestorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę techniczną obiektów wojskowych;
  • wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w zakresie stosowania najnowszych wymagań normy obronnej dla IX grupy SpW w praktyce projektowania i instalowania systemów alarmowych.

Absolwenci kursu otrzymują dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Warunkiem ukończenia kursu oraz uzyskania zaświadczenia i dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

Na zamówienie.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

10 godzin (1 dzień)

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO