KURSY SPECJALISTYCZNE

Ośrodek Szkoleniowy PISA realizuje, na zamówienie instytucjonalnych użytkowników zabezpieczeń technicznych, szkolenia specjalistyczne w zakresie rozwiązań systemowych, procedur i technik zabezpieczania obiektów z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i normatywnych podejmowanych działań ochronnych.

Oferta szkoleń specjalistycznych jest każdorazowo dostosowywana do specyfiki określonego obiektu i indywidualnych wymagań jego administratora.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Metodyka analizy zagrożeń w chronionych obiektach i obszarach. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem.
  • Metody i sposoby nowoczesnego zabezpieczenia mienia z wykorzystaniem różnorodnych technologii wykrywania intruza.
  • Systemy kontroli dostępu jako metody sterowania ruchem osobowym w obiektach.
  • Systemy telewizji użytkowej, jako metoda realizacji monitoringu obiektów.
  • Systemy monitorowania wizyjnego miast, jako element systemów monitorowania ochrony osób i mienia.
  • Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru w różnorodnych obiektach i budynkach.
  • Integracja systemów telewizji użytkowej (CCTV), włamania i napadu (SSWN), kontroli dostępu (ACC) i sygnalizacji pożaru (SSP) – organizacja monitoringu.

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-email: ospisa@pisa.org.pl

Termin kursu:

do uzgodnienia

Miejsce realizacji kursu:

do uzgodnienia

Kurs jest realizowany w wymiarze:

do uzgodnienia

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO