Zostań członkiem

Wypełnione dokumenty wraz z kopią odpisu właściwego rejestru działalności gospodarczej prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres pisa@pisa.org.pl

Warunki statutowe

Prawa członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych uzyskać może podmiot gospodarczy spełniający i akceptujący wymagania określone w Statucie Izby.
Prawa członka PISA przyznaje w trybie uchwały Zarząd Izby na wniosek osób uprawnionych do występowania w imieniu zainteresowanej firmy.
Wnioskodawca załącza do wniosku kopię dokumentu rejestru działalności gospodarczej oraz materiały informacyjne o firmie.
Potwierdzenie przez Biuro Izby uzyskania praw członka PISA nakłada obowiązek formalny dokonania opłaty wpisowej i składki członkowskiej.
Wysokość powyższych zobowiązań określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
XXX Walne Zgromadzenie obradujące 24 maja 2024 r. podjęło w tej sprawie uchwałę ustalając wysokość opłaty wpisowej na poziomie 1000,00 PLN, a miesięcznej składki członkowskiej na poziomie 200,00 PLN.

Uprawnienia członka PISA

Członkom PISA, wywiązującym się z zobowiązań statutowych przysługuje, poza uprawnieniami określonymi w Statucie:

 1. Certyfikat Członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych wznawiany po upływie terminu ważności.
 2. Rekomendacja Techniczna PISA, nieodpłatna po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Rekomendacji uchwalonym 20 czerwca 2011 r.
 3. Wpis na listy podmiotów rekomendowanych przez PISA do wykonania usług zabezpieczenia technicznego, po spełnieniu warunków określonych przez zainteresowanych inwestorów.
 4. Codzienny nieodpłatny serwis informacyjny PISA o krajowych przetargach na usługi zabezpieczenia technicznego.
 5. Promowanie wśród członków Izby przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych PISA, własnych nowych inicjatyw, przedsięwzięć, produktów, rozwiązań, itp.
 6. Bon edukacyjny o wartości 300,00 PLN do wykorzystania w roku szkoleniowym w zgłoszeniach na kursy organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy PISA.
 7. Rabat 10 procent od kosztów każdego zgłoszonego uczestnika kursów OS PISA. Rabatu nie łączy się z bonem edukacyjnym.
 8. Prawo do nieodpłatnej dystrybucji na kursach i seminariach OS PISA własnych materiałów firmowych o charakterze handlowym, promocyjnym i reklamowym.
 9. Prawo do nieodpłatnego prezentowania własnej firmy i materiałów firmowych na ekspozycjach PISA w trakcie targów i wystaw branżowych.
 10. Prawo do promowania ich działalności gospodarczej w różnych formach kontaktów PISA z urzędami, instytucjami i innymi inwestorami zabezpieczeń technicznych.
 11. Prawo uczestnictwa, w tym ich upoważnionych przedstawicieli, w różnych formach aktywności publicznej Izby.