KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „INSTALOWANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1 – 4/NO”

Kurs jest przeznaczony dla instalatorów i przygotowuje do samodzielnego, profesjonalnego świadczenia usług zabezpieczenia technicznego – instalowania i konserwacji systemów alarmowych stosowanych w ochronie obiektów z uwzględnieniem zaleceń norm europejskich i wymagań Normy Obronnej dla systemów alarmowych w obiektach wojskowych (wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne dla ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.).

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w wykładach i zajęciach praktycznych oraz zdanie egzaminu testowego. Egzamin testowy obejmuje tematykę programu kursu.

Dokumenty wydawane przez OS PISA umożliwiają ubieganie się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracownika zabezpieczenia technicznego.

Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,
  • certyfikat uczestnika szkolenia Krajowej Izby Gospodarczej.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Kurs „Instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO” uzyskał Certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej.

Termin kursu:

23-26 września 2024

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

34 godzin (4 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji, podany jest w karcie kursu

Kurs organizowany jest dla osób:

  • posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe,
  • chcą zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

 

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO