KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1- 4/NO” ON-LINE
  • Szkolenie odbędzie się czasie rzeczywistym;
  • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami;
  • Niższa cena – w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Dostępne na komputerze, tablecie, telefonie – z dowolnego miejsca.

Kurs przygotowuje do samodzielnego, profesjonalnego projektowania różnych rodzajów systemów sygnalizujących zagrożenie chronionych obiektów i obszarów, w tym: systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów dozoru wizyjnego, zewnętrznych systemów zabezpieczeń, a także do dostosowywania projektów do zaleceń norm europejskich i wymagań Normy Obronnej dla systemów alarmowych w obiektach wojskowych (wymagania eksploatacyjno-techniczne dla IX grupy SpW-Systemy i urządzenia specjalistyczne dla ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.).

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w wykładach i zajęciach praktycznych oraz zdanie egzaminu testowego. Egzamin testowy obejmuje tematykę programu kursu.

Dokumenty wydawane przez OS PISA umożliwiają ubieganie się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracownika zabezpieczenia technicznego.
Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

II półrocze 2024 r.

Miejsce realizacji kursu:

ON-LINE

Kurs jest realizowany w wymiarze:
42 godziny (5 dni)
Materiały szkoleniowe zostają przesłane przed rozpoczęciem kursu, co daje możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami.
Koszt kursu:
Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO