KURS „INWESTORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH” ON-LINE

 • Szkolenie odbędzie się czasie rzeczywistym;
 • Możliwość zadawania pytań i dyskusji z innymi uczestnikami;
 • Niższa cena – w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Dostępne na komputerze, tablecie, telefonie – z dowolnego miejsca.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za inwestycje związane z bezpieczeństwem obiektów i obszarów, a także dla osób nadzorujących lub zlecających usługi zabezpieczeń technicznych oraz użytkowników systemów.

Kurs pozwala jego uczestnikom na uzyskanie lub uzupełnienie specjalistycznej wiedzy dotyczącej w szczególności:

 • podstaw prawnych i normatywnych szacowania ryzyka,
 • wymagań prawnych dla systemów alarmowych oraz zaleceń wybranych norm europejskich,
 • zasad wykonywania nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych stosowanych w ochronie obiektów i obszarów,
 • dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej systemów,
 • procedur związanych z nadzorem nad uruchamianiem systemów i odbiorem technicznym,
 • uwarunkowań odpowiedzialności cywilno – prawnej inwestora i wykonawcy,

a także m.in.:

 • tworzenia technicznej części specyfikacji zamówienia lub zapytań ofertowych,
 • szacowania kosztów realizacji systemów.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w wykładach i zajęciach praktycznych oraz zdanie egzaminu testowego. Egzamin testowy obejmuje tematykę programu kursu.

Dokumenty wydawane przez OS PISA umożliwiają ubieganie się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracownika zabezpieczenia technicznego.
Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
 • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

25-29 listopada 2024 r.

Miejsce realizacji kursu:

ON-LINE

Kurs jest realizowany w wymiarze:

34 godziny (5 dni)

Materiały szkoleniowe zostają przesłane przed rozpoczęciem kursu, co daje możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami.

Koszt kursu:

Podany w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO