KURS SYSTEMY DOZORU WIZYJNEGO (VSS) WYKORZYSTUJĄCE PROTOKÓŁ INTERNETOWY (IP) DO TRANSMISJI WIZJI

Kurs przeznaczony jest dla:

  • projektantów, instalatorów i dostawców systemów dozorowych CCTV;
  • inwestorów i administratorów systemów dozorowych CCTV;
  • wszystkich uczestników procesu planowania, projektowania, realizacji, utrzymania w ruchu oraz zarządzania instalacjami systemów dozoru wizyjnego.

Kurs podzielono na autonomiczne bloki tematyczne, zapewniając słuchaczom możliwości swobodnej koncentracji uwagi na wybranych zagadnieniach – w zależności od zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Wiedza zdobyta w blokach technicznych i prawno – normatywnych stanowi podstawę do aktywnego uczestnictwa w ostatnim dniu kursu w zajęciach praktycznych.

Część warsztatowa kursu, to interaktywne wspólne zaprojektowanie rozbudowanego systemu dla obiektu /kompleksu/ obszaru o różnym charakterze, w oparciu o założenia i wymagania inwestorskie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Informacja o kosztach kursu, zależnych od wybranej opcji, zawarta jest w karcie zgłoszenia.

Termin kursu:

27-29 października 2020

Miejsce realizacji kursu:

Hotel „Chabrowy Dworek” 

Seroki Wieś k/Teresina, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

30 godzin (3 dni)

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO