KURS INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ. UWARUNKOWANIA I PROCESY.

Kurs przeznaczony jest dla inwestorów, użytkowników i administratorów, a także projektantów i pozostałych uczestników procesu planowania, projektowania, realizacji, utrzymania w ruchu oraz zarządzania zintegrowanymi systemami zabezpieczeń w sytuacjach kryzysowych, w których podejmowanie szybkich i kompetentnych decyzji jest niezwykle istotne.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Informacja o kosztach kursu, zależnych od wybranej opcji, zawarta jest w karcie zgłoszenia.

Termin kursu:

20-21 listopada 2020

Miejsce realizacji kursu:

Hotel „Chabrowy Dworek” 

Seroki Wieś k/Teresina, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

18 godzin (2 dni)

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO