RUSZYŁY PIERWSZE SZKOLENIA !

Szanowni Państwo będziemy na bieżąco informować  o działaniach edukacyjno-szkoleniowych podjętych przez Ośrodek Szkoleniowy PISA.

Po okresie wakacyjnym w dniach 14-18 września 2020 r. odbył się pierwszy kurs stacjonarny – PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO INSTALOWANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1 – 4 / KLAS SA1 – SA4 / NO.

Kolejnym zrealizowanym kursem stacjonarnym w dniach 21-25 września 2020 r. był kurs INWESTORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH.

Bezpieczeństwo nas wszystkich jest dla nas najważniejsze, dlatego szkolenia odbywają się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i higieny. Kadra dydaktyczna oraz pracownicy Izby otrzymali szczegółowe wytyczne, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przeprowadzanych kursów.

O co zadbaliśmy w szczególności:

  • przed szkoleniem uczestnicy muszą wypełnić stosowne oświadczenie,
    w którym pytamy m.in. o ostatnie podróże, przebywanie na terenach objętych wzrostem zakażeń oraz ogólny stan zdrowia,
  • na sali wykładowej znajdują się płyny antybakteryjne do dezynfekcji rąk oraz maseczki i rękawiczki,
  • pomieszczenie sali wykładowej jest wietrzone w trakcie przerw oraz przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia, w szczególności stoły i ławki są codziennie czyszczone specjalnymi płynami dezynfekującymi,
  • grupy szkoleń stacjonarnych są określane z zachowaniem ustalonych limitów liczby uczestników na daną powierzchnię,
  • przed rozpoczęciem szkolenia następuje weryfikacja parametrów zdrowotnych uczestników oraz wykładowców,
  • przypominamy o zasłanianiu ust i nosa oraz częstszym myciu rąk,
  • na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju w tej wymagającej sytuacji.

Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych szkoleń i serdecznie zapraszamy do udziału.