OBCHODY 30 – LECIA PISA I WYBORY NOWYCH WŁADZ STATUTOWYCH

    Szanowni Państwo,

POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH OBCHODZIŁA 30 – LECIE FIRMY ORAZ WYBRAŁA NOWE WŁADZE STATUTOWE

Jubileuszowa uroczystość została zorganizowana w dniu 23 maja 2024 r. w hotelu „BOSS” w Warszawie. Wzięli w niej udział członkowie PISA oraz zaproszeni goście. W trakcie obchodów jubileuszu Zarząd Izby wręczył akty nadania Honorowego Prezesa oraz Członka PISA. Zostały również przyznane  wyróżnienia i statuetki dla zasłużonych partnerów i członków PISA.

W uroczystym bankiecie PISA gwiazdą wieczoru był zespół LOMBARD, który wykonał swoje największe przeboje. Po kameralnym koncercie zespołu na zakończenie części artystycznej wystąpił stand-uper Wojtek FIEDORCZUK.

 Z okazji jubileuszu chcielibyśmy podziękować członkom i partnerom, z którymi przez wiele lat budowaliśmy wspólne relacje partnerskie. To dzięki Państwu, możemy nadal się rozwijać i podnosić jakość naszych usług.

24 maja 2024 r. obradowało XXX Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym organom Izby: Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Sądowi Koleżeńskiemu, uchwaliło sprawozdanie finansowe za rok 2023, budżet Izby na 2024 rok, wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz program działania PISA na okres do kolejnego, XXXI Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PISA podziękował za pięcioletnią kadencję pracy dotychczasowemu Dyrektorowi Biura PISA Waldemarowi Bejgierowi, który z dniem 31.05.2024 r. przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Ostatnią częścią obrad były wybory  nowych władz Izby na kolejną czteroletnią kadencję.

Do Zarządu PISA wybrano: Marka Lipowskiego, Jakuba Sobka, Andrzeja Olińskiego, Tomasz Górskiego i Pawła Wróbla.

W skład Rady Nadzorczej weszli: Krzysztof Cichulski, Artur Hejdysz i Michał Sidor.

Sąd Koleżeński stanowią: Artur Giwer, Kazimierz Duda i Marcin Zieliński.

Podczas pierwszych posiedzeń nowych organów statutowych ich członkowie dokonali wyboru i powierzyli funkcje:

  • prezesa Zarządu PISA – Markowi Lipowskiemu,
  • wiceprezesa Zarządu PISA – Jakubowi Sobkowi,
  • wiceprezesa Zarządu PISA – Andrzejowi Olińskiemu,
  • przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Krzysztofowi Cichulskiemu,
  • zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Arturowi Hejdyszowi,
  • zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Michałowi Sidorowi,
  • przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Arturowi Giwerowi.

Gratulujemy członkom nowo wybranych władz statutowych PISA zdobytego zaufania i życzymy im, a także wszystkim obecnym na obradach Walnego Zgromadzenia satysfakcji z uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących dalszy rozwój naszej organizacji.