Szanowni Państwo,

W dniu 26 maja 2023 r. w „HOTEL Venecia Palace” obradowało XXIX Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

W przeddzień obrad przedstawiciele firm członkowskich PISA wzięli udział w uroczystej kolacji, na której wspólnie spędzili przyjemnie czas, wymieniając się doświadczeniami i omawiając aktualne problemy branży. Spotkanie urozmaicone zostało wieloma atrakcjami, które umożliwiły uczestnikom wspólnie poczuć dreszczyk emocji i rywalizacji.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom Izby: Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Sądowi Koleżeńskiemu, zaakceptowało sprawozdanie finansowe za rok 2022 i uchwaliło budżet Izby na 2023 rok oraz wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej. Po dyskusji przyjęto program działania PISA na okres do kolejnego XXX Walnego Zgromadzenia a dla sprawnej realizacji przyjętego programu i wzmocnienia organizacyjnego Zarządu, powołało dwóch pełnomocników.

W przyszłym roku czaka nas wielkie wydarzenie XXX – lecie Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Postanowieniem Walne Zgromadzenie powołano komitet organizacyjny, który zajmie się organizacją obchodów i wydarzeń towarzyszących.

I na tym zakończyło się kolejne wydarzenie w życiu Izby – obrady XXIX Walnego Zgromadzenia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że udział w obradach Walnego Zgromadzenia dał uczestnikom satysfakcję z możliwość współdecydowania o dalszym rozwoju Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Już dziś serdecznie zapraszam  wszystkich członków Izby na XXX Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze oraz na uroczyste obchody naszego jubileuszu. Wyrażam nadzieję, że będzie to okazja do spotkania się z przyjaciółmi i sympatykami Izby, dając jednocześnie możliwość podsumowania przebytej drogi oraz przekazania podziękowań wszystkim tym, którzy w tej drodze uczestniczyli

 Prezes Zarządu