UDZIAŁ W XXVIII TARGACH PRACY I PRAKTYK DLA ELEKTRONIKÓW I INFORMATYKÓW NA WEiTI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
21 MARCA 2022 R.

Szanowni Państwo,
w ramach współpracy z Politechniką Warszawską serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie XXVIII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków.

Katalog – XXVIII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – 21 marca 2022 r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku, począwszy od 2008 r. Każdorazowo, w jednej edycji Targów udział bierze udział ok. 70 firm i instytucji.

Najwięcej firm reprezentuje  branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy, prowadzące działalność wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej i użytkowej.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni warszawskich, o zbliżonym profilu kształcenia.
Z powodu sytuacji epidemicznej XXVIII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 21 marca 2022.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Zamierzamy także przekazać katalog do organizacji studenckich, działających w Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia, a także informowanie o nim  w mediach społecznościowych.

Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 r.

Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową:

http://www.elka.pw.edu.pl

https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVIII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-21-marca-2022-r  

Następne targi przewidujemy na październik 2022 r.”