UDZIAŁ W XXVII TARGACH PRACY I PRAKTYK DLA ELEKTRONIKÓW I INFORMATYKÓW NA WEiTI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
18 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Szanowni Państwo,
w ramach współpracy z Politechniką Warszawska serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie XXVII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków.

Katalog – XXVII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – 18 października 2021 r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku, począwszy od 2008 r. Każdorazowo, w jednej edycji Targów udział bierze udział ok. 70 firm i instytucji.

Najwięcej firm reprezentuje  branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy, prowadzące działalność wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej i użytkowej.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni warszawskich, o zbliżonym profilu kształcenia.
Z powodu sytuacji epidemicznej XXVII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 18 października 2021.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Zamierzamy także przekazać katalog do organizacji studenckich, działających w Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia, a także informowanie o nim  w mediach społecznościowych.

Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Termin zgłoszeń upływa 17 września 2021 r.

Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową:

http://www.elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-18-pazdziernika-2021-r

Następne targi przewidujemy na marzec 2022 r.”