Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym firmy TELBUD S.A.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KONTROLI DOSTĘPU Z POZIOMU OPROGRAMOWANIA PLATFORMY INTEGRUJĄCEJ

Integracja systemów zabezpieczeń technicznych, takich jak systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (SKD), telewizji dozorowej (CCTV), czy sygnalizacji pożaru (SSP), stała się obecnie standardem. Możliwość nadzorowania i sterowania tymi systemami poprzez wspólny interfejs użytkownika platformy integrującej daje szereg korzyści, pozwalając na natychmiastową ocenę stanu bezpieczeństwa obiektu, wskazywanie lokalizacji zagrożeń i zdarzeń alarmowych na mapach, wizualną weryfikację zdarzeń poprzez obrazy z kamer CCTV, realizację interakcji pomiędzy nadzorowanymi systemami, czy automatyczną rejestrację wszystkich zdarzeń w jednolitej bazie danych z ich wizualizacją w dzienniku operatorskim.

Oprogramowanie współczesnych systemów integrujących klasy PSIM (Phisical Security Information Management) posiada ponadto wbudowane mechanizmy analizy informacji i wspomagania procesu podejmowania decyzji DSS (Decision Support System), udostępniające użytkownikowi procedury postępowania dla każdego zdarzenia alarmowego i nadzorujące ich wykonanie. Dzisiaj trudno nawet wyobrazić sobie ochronę dużych i rozległych obiektów bez integracji zainstalowanych w nim systemów ochrony technicznej.

Integracja systemów kontroli dostępu

Jednym z trudniejszych zadań, jakie mają do wykonania platformy zarządzające bezpieczeństwem obiektów, jest integracja systemów kontroli dostępu.

Standardowe rozwiązania ograniczają się zwykle jedynie do nadzoru i sterowania kontrolowanymi przejściami oraz rejestrowania przechodzących osób, natomiast zarządzanie uprawnieniami użytkowników i przydzielanie kart dostępu, w tym również obsługa modułów recepcyjnych, realizowane jest najczęściej z poziomu fabrycznego oprogramowania producenta SKD. Nie wszystkie SKD udostępniają bowiem protokoły komunikacyjne pozwalające na zarządzanie uprawnieniami z systemu zewnętrznego. Z kolei wiele platform integrujących nie posiada po prostu takiej funkcjonalności, a inne – w większości oferowane przez producentów zabezpieczeń technicznych, w tym SKD – mogą zarządzać jedynie własnymi produktami.

Problemy związane z centralnym zarządzaniem kontrolą dostępu w wielu obiektach

Poważny problem pojawia się w przypadku konieczności centralnego zarządzania SKD w wielu obiektach, gdzie mogą być zainstalowane systemy różnych producentów. Administrator nadający uprawnienia dostępu zmuszony jest wtedy do powtarzania tych samych czynności w kilku programach zarządzających z innym interfejsem użytkownika, co zabiera dużo czasu i jest związane z ryzykiem popełnienia błędów.

Innym zagadnieniem, które również przysparza wiele trudności, jest umożliwienie lokalnego zarządzania uprawnieniami dostępu na obiektach nadzorowanych i zarządzanych centralnie w czasie, gdy komunikacja obiektu ze zdalnym centrum zarządzania bezpieczeństwem zostaje przerwana. Zdecydowana większość dostępnych na naszym rynku systemów kontroli dostępu i platform integrujących nie posiada bowiem mechanizmów zapewniających możliwość uzyskania takiej funkcjonalności.

Zastosowanie platformy integrującej

Przedstawione powyżej problemy mogą zostać rozwiązane przez zastosowanie platformy integrującej, pozwalającej na zarządzanie systemami kontroli dostępu różnych producentów oraz umożliwiającej tworzenie rozproszonych struktur wieloserwerowych, takiej jak ARGUS RV firmy Telbud S.A. Platforma ta bazuje na zaawansowanym oprogramowaniu komputerowego systemu nadzoru i sterowana klasy PSIM, wykorzystywanym w szczególności do integracji zabezpieczeń technicznych i zarządzania bezpieczeństwem w dużych i rozproszonych obiektach z infrastrukturą krytyczną.

Dostęp do kodów źródłowych oprogramowania systemowego pozwala na szybkie dostosowanie funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów do indywidualnych wymagań użytkowników oraz umożliwia podłączenie do niego dowolnych podsystemów i urządzeń różnych producentów.

Integracja i zarządzania SKD przez platformę ARGUS RV

Platforma ARGUS RV może realizować funkcjonalność integracji i zarządzania systemami kontroli dostępu dwoma różnymi sposobami.

Pierwszy z nich bazuje na wykorzystaniu modułu oprogramowania Argus KD, który stanowi integralną część platformy i posiada jednolity interfejs użytkownika do zarządzania uprawnieniami w systemach kontroli dostępu różnych producentów. Systemy te muszą oczywiście udostępniać taką możliwość w protokołach komunikacyjnych. Uprawnienia dostępu mogą być nadawane poprzez interfejs Argus KD z dokładnością do pojedynczych przejść na różnych obiektach lub grupowo dla wielu obiektów i przejść, a następnie automatycznie rozsyłane do wszystkich zintegrowanych SKD wraz z informacjami o przydzielonych kartach dostępowych. Administrator nie musi więc pamiętać, gdzie jest zainstalowany jaki system i zajmować się wprowadzaniem uprawnień dla każdego z nich.

Drugi sposób integracji SKD wraz z jego zarządzaniem bazuje na własnym rozwiązaniu kontroli dostępu, opartym na kontrolerach SK 50 firmy Skalmex i oprogramowaniu zarządzającym SYNDIS KD firmy Mikronika, które komunikuje się z kontrolerami po sieci Ethernet TCP/IP lub po łączach szeregowych RS-485. Oprogramowanie to jest w pełni zintegrowane z platformą ARGUS RV, pracuje na wspólnej bazie operatorów i administratorów oraz posiada częściowo wspólną bazę danych. Z jego poziomu realizowane jest w szczególności nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych obiektów i stref oraz obsługa gości w ramach systemu recepcyjnego. Oprogramowanie SYNDIS KD może przekazywać do systemu ARGUS RV wszystkie informacje o aktualnym stanie SKD i odbierać zwrotnie komendy sterujące jego elementami. W ten sposób platforma ARGUS RV realizuje pełną wizualizację i sterowanie SKD, a zarządzanie uprawnieniami dostępu odbywa się w oknie z interfejsem użytkownika SYNDIS KD.  To oprogramowanie może być również wykorzystane do zarządzania innymi systemami kontroli dostępu, które komunikują się z platformą ARGUS RV.

Rozwiązanie problemu lokalnego i centralnego zarządzania SKD w obiektach rozproszonych

Ponieważ oprogramowanie ARGUS RV może pracować w konfiguracji wieloserwerowej hierarchicznej, oba sposoby integracji SKD rozwiązują też problem lokalnego i centralnego zarządzania kontrolą dostępu funkcjonującą na rozproszonych obiektach. W każdym z tych obiektów instalowane są wtedy lokalne serwery i stacje operatorskie ARGUS RV, które współpracują z nadrzędnymi serwerami zlokalizowanymi w zdalnym centrum zarządzania bezpieczeństwem (CZB). Uprawnienia lokalnych operatorów i administratorów ograniczone są wyłącznie do nadzoru i zarządzania systemami zabezpieczeń technicznych własnych obiektów. Taka konfiguracja systemu, w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania ARGUS RV, pozwala dodatkowo na nadzorowanie przez operatorów CZB pracy operatorów lokalnych oraz przejmowanie ich uprawnień w zakresie obsługi i zarządzania poszczególnymi systemami ochrony technicznej.

Profesjonalne rozwiązania platformy ARGUS RV sprawdziły się w sytuacjach ekstremalnych w czasie wieloletniego użytkowania. System gwarantuje pewność i stabilność działania, posiada rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowego, ochrony komunikacji i programowej autokontroli. Pracuje w czasie rzeczywistym z rozdzielczością do 1 ms i nie ma ograniczeń w liczbie nadzorowanych sygnałów i urządzeń. Dlatego system spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i może być z powodzeniem wykorzystywany do ochrony strategicznych obiektów z infrastrukturą krytyczną.

Pod nazwą ARGUS RV-C oferowana jest też wersja systemu certyfikowana dla ochrony przeciwpożarowej i posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Więcej szczegółów na stronie www.telbud.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz