SEMINARIUM I KONKURS BRANŻY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniach 25-26 kwietnia 2023 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się VIII Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB) połączone z konkursem dla studentów o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji seminarium były „Najnowsze rozwiązania produktowe oraz ich integracja z systemami kontroli dostępu”. Wystąpienia uczestników w głównej mierze koncentrowały się na prezentacji najnowszych rozwiązań i wskazywaniu możliwości ich integracji z innymi systemami bezpieczeństwa.

Polską Izbę Systemów Alarmowych reprezentował dyrektor Biura PISA Pan Waldemar Bejgier, który w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę integracji branży zabezpieczeń technicznych na rzecz poprawy jakości oferowanych produktów jak i świadczonych usług.

Organizatorem wydarzenia, które Polska Izba Systemów Alarmowych objęła patronatem merytorycznym był Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT przy współudziale wiodących firm z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Jedną z nagród wręczonych na zakończenie seminarium i konkursu o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa był Bon Edukacyjny ufundowany przez Polską Izbę Systemów Alarmowych.

Link do strony informującej o Seminarium

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/seminarium-i-konkurs-branzy-elektronicznych-systemow-bezpieczenstwa/