Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym firmy ELA-COMPIL Sp. z o.o.

Physical Security Information Management jest nowym standardem integrującym różnorodne systemy i aplikacje bezpieczeństwa, pozwalającym na ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika. Interfejs ten umożliwia zbieranie i korelację zdarzeń z wielu urządzeń, rozproszonych systemów informacyjnych i bezpieczeństwa, takich jak CCTV (z analizą wizyjną), kontrola dostępu, wszelkiego rodzaju czujniki czy systemy BMS i SMS.

Integracja systemów oparta na PSIM pozwala użytkownikom na uzyskanie wielu korzyści takich jak zwiększona kontrola zasobów i procesów bezpieczeństwa w obiektach i na obszarach, czy kompleksowy obraz sytuacyjny poparty szczegółowym raportowaniem. W konsekwencji zwiększonej efektywności rozwiązania te pozwalają zredukować koszty zarządzania bezpieczeństwem, oraz poprawić jego poziom dzięki dokładniejszej analizie danych ze zintegrowanych systemów.

Pełna implementacja PSIM powinna zawierać sześć podstawowych funkcjonalności :

  • Zbieranie informacji z różnych urządzeń i systemów, archiwizacja
  • Analiza zebranych informacji ( zdarzeń, alarmów), korelację niezależnych informacji z różnych systemów w oparciu m in o czas, miejsce zdarzenia, typ zdarzenia
  • Przekazywanie obsłudze już obrobionych danych do zweryfikowania i potwierdzenia
  • Przedstawienie obsłudze zestandaryzowanych procedur postepowania (krok po kroku) w określonej sytuacji
  • Rozbudowany system raportowania, obejmujący wszystkie zdarzenia i alarmy, umożliwiający analizę ewentualnych przyczyn czy zależności
  • Nadzór nad sposobem reagowania na zdarzenia przez obsługę, czasem reakcji i podjętymi działaniami

System PSIM jest z reguły zewnętrznym systemem informatycznym, niezależnym od urządzeń, ale mającym możliwości techniczne do nadzorowania pracy, oraz sterowania systemów integrowanych. GEMOS adv. PSIM jest neutralną platformą, całkowicie niezależną od producenta, która umożliwia pełną integrację poszczególnych rodzajów systemów zabezpieczeń. System GEMOS adv. PSIM jest rozwijany m.in. w Polsce, w dziale R&D w firmie Ela-compil. Polscy klienci mogą korzystać z tego wsparcia i szybko otrzymać interfejsy komunikacyjne do nowych systemów i urządzeń. Jest to szczególnie doceniane przy posiadaniu wielu systemów, często w obiektach już funkcjonujących, w których zainstalowane są systemy pochodzące od różnych producentów na przestrzeni kilku lat.

System integrujący umożliwia i usprawnia obsługę zintegrowanych systemów, obróbkę alarmów oraz ich potwierdzanie z jednego lub kilku centralnych stanowisk obsługi. Związane z tym jest pełne informowanie personelu obsługującego o zdarzeniach za pomocą tekstu, grafiki, obrazu, jak również wskazówek dotyczących środków zaradczych, towarzyszących nadejściu komunikatu alarmu. Informacja taka jest wyświetlana na ekranie operatora zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania.

Ela-compil Sp. z o.o.
GEMOS adv. PSIM
www.ela.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz