Uroczyste obchody 70-lecia Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 8 października 2021 r. odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022.

Po zakończeniu uroczystej inauguracji rozpoczęła się część jubileuszowa obchodów 70-lecia. Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet wygłosił wykład o osiągnięciach wydziału w ujęciu historycznym, przybliżając działalność jednostki na przestrzeni lat. Po wykładzie zabrali głos zaproszeni goście.

Podczas uroczystości Polska Izba Systemów Alarmowych za wieloletnią współpracę jak również za zaangażowanie w rozwój Wydziału została odznaczona medalem „ZA ZASŁUGI DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT”. Pamiątkowy medal oraz legitymację z rąk Rektora WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka oraz Dziekana Wydziału Elektroniki WAT płk. prof. dr  hab. inż. Ryszarda Szpleta odebrał Wiceprezes PISA mgr inż. Marek Lipowski.