ZMIANY W STOSOWANIU NORM OBRONNYCH

Decyzją nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa traci status obowiązkowego stosowania Norma Obronna NO-04-A004: 2016 „Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe”.

Zgodnie ze statutem priorytetowym zadaniem Polskiej Izby Systemów Alarmowych jest zapewnienie profesjonalnych, opartych na rzetelnej i aktualnej wiedzy usług świadczonych przez naszą branżę. Wycofanie norm zrodziło szereg pytań i wątpliwości wśród wykonawców systemów zabezpieczeń technicznych, których PISA ma zaszczyt reprezentować. Dlatego też naszym obowiązkiem było uzyskanie stanowiska MON pozwalającego na uporządkowanie zaistniałej sytuacji.

W odpowiedzi na wystąpienie PISA otrzymaliśmy od Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  „Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r. oraz zgodę na ich wykorzystanie w działalności informacyjno-edukacyjnej.