PRZYJMUJEMY ZAPISY NA KURS AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG ISO/IEC 27001
ON-LINE

Polska Izba Systemów Alarmowych serdecznie zaprasza na Kurs Audytora Wewnętrznego SZBI wg ISO/IEC 27001. Kurs realizowany będzie w formie on-line. Przeznaczony jest dla kandydatów na audytorów wewnętrznych oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę w zakresie wdrażania SZBI, są odpowiedzialne za organizację, wdrożenie i nadzór nad systemami bezpieczeństwa informacji, a także dla administratorów bezpieczeństwa informacji.

Czas trwania kursu – 2 dni.
Szkolenie prowadzone jest przez trenera firmy certyfikującej.

Absolwenci otrzymują dokumenty wystawiane bezterminowo:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  2. Dyplom Ośrodka Szkoleniowego PISA,
  3. Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji WG ISO/IEC 27001 wydany przez organizację certyfikującą BSI MANAGEMENT SYSTEMS POLSKA.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce OŚRODEK SZKOLENIOWY.

https://pisa.org.pl/kurs-audytora-wewnetrznego-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi-wg-iso-iec-27001-online/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy szkolenia!