LISTA DORADCÓW

BARTKOWIAK Norbert – d/s systemów zintegrowanych zarządzania bezpieczeństwem
CIESIELSKI Krzysztof – d/s systemów monitorowania i transmisji alarmów
CISZEWSKI Jerzy – d/s systemów automatyki pożarowej
DĄBROWSKI Wojciech – d/s zabezpieczeń mechanicznych
KRASNOWSKI Mirosław – d/s systemów automatyki budynkowej
TOMASZEWSKI Stefan – d/s technologii służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa
TREJDA Piotr – d/s systemów sygnalizacji pożaru
UTRATA Paweł – d/s systemów dozoru wizyjnego
WIĘCKOWSKI Waldemar – d/s systemów dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu
WORONOW Aleksander M. – d/s systemów transmisji wizji i systemów okablowania strukturalnego