14.08.2019 : NAFTOR nowym członkiem PISA

Naftor Sp. z o.o. jest firmą działającą w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, przygotowaną do realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektów o szczególnym znaczeniu dla interesu ekonomicznego państwa, a także prowadzenia specjalistycznych szkoleń i projektów specjalnych dla instytucji rządowych oraz wybranych podmiotów komercyjnych. PERN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Spółki.

Spółka powstała w 2004 roku. Wykwalifikowany personel techniczny zapewnia usługi projektowania, budowy i utrzymania zaawansowanych systemów monitoringu i kontroli dostępu, realizując przedsięwzięcia na obszarze całego kraju w systemie 24-godzinnym

Naftor Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu ochrony osób i mienia realizowanych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Od 2014 roku spółka świadczy usługi ochrony z wykorzystaniem kadry oraz wyposażenia, które zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa:

  • Gwarancja usług ochrony definiowana pod specyfikę poszczególnych obiektów, realizowanych w oparciu o właściwie dobrany i wykwalifikowany personel;
  • Specjalistyczne umundurowanie opracowane na zamówienie Spółki;
  • Uzbrojenie i środki przymusu bezpośredniego spełniające najwyższe standardy;
  • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie;
  • Usługi świadczone między innymi w obiektach obowiązkowej ochrony (o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwo państwa) realizowane w oparciu o plany ochrony.

Dbając o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług Naftor Sp. z o.o. wprowadził monitoring jakości świadczonych usług, polegający między innymi na:

  • Wdrożeniu wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonych usług – bieżąca kontrola funkcjonowania i stan systemów zabezpieczeń oraz otwarty i niejawny nadzór nad pracownikami ochrony;
  • System monitoringu pojazdów oparty na nawigacji satelitarnej;
  • Stworzenie komórki audytowej wspierającej działania kontrolne pionu ochrony;
  • Wykorzystanie profesjonalnych urządzeń obserwacyjnych.

.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO