SECUREX IN TOUCH MEETING
14-15 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o wspólnej inicjatywie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Polskiej Izby Systemów Alarmowych pod patronatem naukowym Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dynamika rozwoju branży zabezpieczeń, potrzeba podążania za trendami technologicznymi, konieczność stałego aktualizowania wiedzy, czas oddzielający od siebie kolejne edycje targów SECUREX, a nade wszystko oczekiwania branży Security, a także Wystawców, Partnerów i Zwiedzających, aby w końcu spotkać się na żywo, stały się inspiracją do organizacji konferencji SECUREX In Touch Meeting, planowanej w dniach 14 i 15 października br. na terenie MTP.
Wydarzenie przeprowadzone zostanie w formule stacjonarnej, z zachowaniem wszystkich obostrzeń i zasad sanitarnych wynikających z zagrożeń pandemicznych. Dla chętnych uruchomiliśmy również możliwość uczestnictwa online.

Wydarzenie przygotowywane jest z myślą o przedstawicielach firm energetycznych, paliwowych, transportowych, dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, sieci handlowych, szpitali, placówek kulturalno-rozrywkowych, a także służb mundurowych: Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Policji, administracji rządowej i samorządowej, szczególnie z pionów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zaplanowaliśmy dla Państwa w każdym dniu wystąpienia eksperckie związane z ochroną tych obszarów, które są w Państwa merytorycznym zainteresowaniu. Przygotowaliśmy również aż 4 różnorodne, specjalistyczne panele dyskusyjne:

14.10.2021 r.
Pierwszy dzień rozpoczniemy od Infrastruktury Krytycznej – to od niej zależy bezpieczeństwo naszego Państwa oraz nasze codzienne funkcjonowanie. Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej to systemy, jakie ją zabezpieczają w tym systemy zabezpieczenia technicznego, którym poświęcimy drugą część naszego spotkania.

Szczegóły dnia pierwszego:

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNA:

Zarówno eksperci jak i w trakcie paneli dyskusyjnych podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:

 • Czy aktualny stan bezpieczeństwa obiektów Infrastruktury krytycznej jest optymalny?
 • Czy potrzebna jest modyfikacja lub dodatkowe regulacje, wyznaczające standardy zabezpieczenia takich obiektów?
 • Jakimi narzędziami posłużyć się, aby zdiagnozować stan bezpieczeństwa tych obiektów?
 • Czy właściwie interpretujemy i stosujemy aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa tych obiektów?
 • Czy ustawa „Prawo zamówień publicznych” daje szanse na wybranie właściwych rozwiązań?

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

W tej części eksperci i uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi:

 • Czy da się zabezpieczyć prawidłowo obiekt tylko za pomocą jednego systemu?
 • Różnorodna technologia to zwolennik bezpieczeństwa czy kłopotliwy dylemat?
 • Nowoczesne rozwiązania czy sprawdzone systemy?
 • Nowe zagrożenia to konieczność zastosowania nowych zabezpieczeń?
 • Koncepcja, planowanie, wdrażanie systemów bezpieczeństwa, konieczna droga czy tylko szablonowe postępowanie?

15.10.2021 r.
W dniu drugim rozpoczniemy kontynuacją tematyki poświęconej systemom zabezpieczenia technicznego tak aby sprawnie przejść do technologii jutra. Dzień drugi i całą konferencję zakończymy podsumowując dotychczasowe rozważania wykorzystując je do zbudowania systemu bezpiecznego funkcjonowania biznesu.

– TECHNOLOGIA JUTRA:

W tym segmencie prezentacji i dyskusji postaramy się spojrzeć w przyszłość i odpowiedzieć na pytania:

 • W jakim kierunku zmierza rynek systemów zabezpieczenia technicznego?
 • Jak bardzo najnowsze technologie zmienią podejście do bezpieczeństwa obiektów?
 • Czy przy tak dynamicznych zmianach cokolwiek można próbować jeszcze przewidzieć?
 • Jak przygotować się do wyboru i wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych oraz sposobu ich właściwej implementacji i integracji?

– BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU:

Podsumowując obrady konferencji może uda się nam poczynione ustalenia nałożyć na możliwość wykorzystania ich w praktyce.

 • Analizy ryzyka to konieczność, ale co dalej?
 • Jak zachować ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych?
 • Adekwatne reagowanie na niespodziewane zdarzenia to tylko algorytm postępowania?
 • Jak połączyć rygory bezpieczeństwa z jednoczesnym podnoszeniem komfortu pracy oraz wydajnością?

Technologia rozwija się tak szybko, że nie można sobie od niej zrobić przerwy. Aby być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami, trzeba cały czas śledzić, co dzieje się na rynku. Konferencja Securex In Touch powstała z myślą, aby prezentować opinie ekspertów nt. systemów zabezpieczenia technicznego oraz specjalistów z branży, którzy przedstawią swoje spojrzenie na przyszłość rynku security. To okazja do rozmów, wymiany zdań, dyskusji a w przyszłości świadomych wyborów.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Nie ukrywamy, że liczymy także na Państwa wsparcie, zwracając się z gorącą prośbą o rozważenie możliwość uczestnictwa w konferencji a może nawet aktywnego uczestnictwa w jednym z paneli dyskusyjnych i podzielenie się z uczestnikami Państwa osiągnięciami, przemyśleniami a także pojawiającymi się pytaniami czy wątpliwościami. Z ogromnym zadowoleniem przyjęlibyśmy także deklarację włączenia się Państwa w organizację i przyjęcia roli partnera tego przedsięwzięcia.

0 komentarzy

Wyślij komentarz