Zostań członkiem


ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY












Uprawnienia

Członkom PISA, wywiązującym się z zobowiązań statutowych przysługuje, poza uprawnieniami określonymi w Statucie:

 1. Certyfikat Członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych wznawiany po upływie terminu ważności.
 2. Rekomendacja Techniczna PISA, nieodpłatna po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Rekomendacji uchwalonym 20 czerwca 2011 r.
 3. Wpis na listy podmiotów rekomendowanych przez PISA do wykonania usług zabezpieczenia technicznego, po spełnieniu warunków określonych przez zainteresowanych inwestorów.
 4. Codzienny nieodpłatny serwis informacyjny PISA o krajowych przetargach na usługi zabezpieczenia technicznego.
 5. Promowanie wśród członków Izby przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych PISA, własnych nowych inicjatyw, przedsięwzięć, produktów, rozwiązań, itp.
 6. Bon edukacyjny o wartości 300,00 PLN do wykorzystania w roku szkoleniowym w zgłoszeniach na kursy organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy PISA.
 7. Rabat 10 procent od kosztów każdego zgłoszonego uczestnika kursów OS PISA. Rabatu nie łączy się z bonem edukacyjnym.
 8. Prawo do nieodpłatnej dystrybucji na kursach i seminariach OS PISA własnych materiałów firmowych o charakterze handlowym, promocyjnym i reklamowym.
 9. Prawo do nieodpłatnego prezentowania własnej firmy i materiałów firmowych na ekspozycjach PISA w trakcie targów i wystaw branżowych.
 10. Prawo do promowania ich działalności gospodarczej w różnych formach kontaktów PISA z urzędami, instytucjami i innymi inwestorami zabezpieczeń technicznych.
 11. Prawo uczestnictwa, w tym ich upoważnionych przedstawicieli, w różnych formach aktywności publicznej Izby.