Zostań członkiem


ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Warunki statutowe

Prawa członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych uzyskać może podmiot gospodarczy spełniający i akceptujący wymagania określone w Statucie Izby.

Prawa członka PISA przyznaje w trybie uchwały Zarząd Izby na wniosek osób uprawnionych do występowania w imieniu zainteresowanej firmy.

Wnioskodawca załącza do wniosku kopię dokumentu rejestru działalności gospodarczej oraz materiały informacyjne o firmie.

Potwierdzenie przez Biuro Izby uzyskania praw członka PISA nakłada obowiązek formalny dokonania opłaty wpisowej i składki członkowskiej.

Wysokość powyższych zobowiązań określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

XXIV Walne Zgromadzenie obradujące 7 czerwca 2018 r. podjęło w tej sprawie uchwałę ustalając wysokość opłaty wpisowej na poziomie 1000,00 PLN, a miesięcznej składki członkowskiej na poziomie 120,00 PLN.