Rekomendacje


ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Uchwała Zarządu nr 87 z 20 czerwca 2011 r.

Zarząd PISA, działając na podstawie pkt. 15 Regulaminu Rekomendacji Technicznych, uchwala wysokość kosztów procedur rekomendacyjnych:
a) nieodpłatnie dla podmiotów gospodarczych – członków PISA wypełniających terminowo zobowiązania statutowe;
b) 2420,00 PLN netto dla podmiotów gospodarczych nie będących członkami PISA.