Biuro doradztwa i ekspertyz

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
LISTA DORADCÓW ZARZĄDU

BARTKOWIAK Norbert – d/s systemów zintegrowanych zarządzania bezpieczeństwem
CIESIELSKI Krzysztof – d/s systemów monitorowania i transmisji alarmów
CISZEWSKI Jerzy – d/s systemów automatyki pożarowej
DĄBROWSKI Wojciech – d/s zabezpieczeń mechanicznych
KRASNOWSKI Mirosław – d/s systemów automatyki budynkowej
SOBEK Jakub - d/s nowych form kształcenia zawodowego
TOMASZEWSKI Stefan – d/s technologii służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa
TREJDA Piotr – d/s systemów sygnalizacji pożaru
UTRATA Paweł – d/s systemów dozoru wizyjnego
WIĘCKOWSKI Waldemar - d/s systemów dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu
WORONOW Aleksander M. - d/s systemów transmisji wizji i systemów okablowania strukturalnego