Biuro doradztwa i ekspertyz

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Wycena pracy ekspertów

 1. Kosztorys ekspertyzy jest oparty na cenie godziny pracy eksperta.
 2. Koszt ekspertyzy warunkują następujące rodzaje i ceny godzin pracy eksperta:
  • godzina zasadniczej pracy eksperta: 200,00 PLN
  • godzina pracy eksperta w trakcie podróży: 100,00 PLN
  • godzina pracy pomocniczej: 60,00 PLN
  • koszty ogólne PISA: 25 %
 3. Dodatkowe koszty ekspertyzy rozliczane są odrębnie, np.: koszt badania laboratoryjnego urządzenia, koszty podróży, itp.
 4. Godziny pracy eksperta na terenie obiektu zamawiającego usługę ekspercką powinny znaleźć potwierdzenie poprzez notatkę służbową podpisaną przez zamawiającego.
 5. Każda ekspertyza wymagająca wielu elementów działania (wizje lokalne, wywiady, praca laboratoryjna, praca biurowa, itp.) wymaga zaprowadzenia Dziennika Ekspertyzy. Dziennik Ekspertyzy musi zawierać odpowiednie wpisy charakteryzujące rodzaj i czas pracy eksperta, koszty dodatkowe.