Biuro doradztwa i ekspertyz

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Wycena pracy ekspertów

1.            Kosztorys ekspertyzy oparty jest na cenie godziny pracy eksperta.
2.            Rozróżnia się dwa rodzaje ekspertyz :
-                   wykonaną przez BDiE PISA,
-                   wykonaną przez eksperta na własny rachunek.
3.            W ekspertyzie BDiE PISA rozróżnia się następujące rodzaje godzin pracy:
-                   godzina pracy eksperta: 200,00 zł
-                   godzina pracy eksperta w trakcie podróży: 100,00 zł
-                   godzina pracy pomocniczej: 60,00 zł
-                   narzut kosztów ogólnych BDiE PISA: 20 procent
4.            Dodatkowe koszty ekspertyzy rozliczane są odrębnie i potwierdzane zawsze stosownymi rachunkami. np.: koszt badania laboratoryjnego urządzenia, koszty podróży itp.
5.            Godziny pracy eksperta na obiekcie powinny znaleźć potwierdzenie poprzez notatkę służbową podpisaną przez inwestora (lub jego przedstawiciela). 
6.            Każda ekspertyza wymagająca wielu elementów działania (wizje lokalne, wywiady, praca laboratoryjna, praca biurowa itd.) wymaga zaprowadzenia Dziennika Ekspertyzy. Dziennik Ekspertyzy musi zawierać odpowiednie wpisy charakteryzujące rodzaj pracy, ilość godzin eksperta, koszty dodatkowe.
7.            Oferta na wykonanie ekspertyzy PISA musi być przygotowana w sposób czytelny dla inwestora i zawierać, jak najbardziej bliskie wynikowo, przewidywane koszty.