Organy statutowe

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Biuro

00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
Tel. (22) 620 45 57
Tel./fax (22) 654 57 32
pisa@pisa.org.pl


Dyrektor
Waldemar BEJGIER
dyrektor@pisa.org.pl

Biuro
Agnieszka Gałkowska
pisa@pisa.org.pl

Kierownik Ośrodka Szkoleniowego
Romana KOSTRZEWA
ospisa@pisa.org.pl