Organy statutowe

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu
Jerzy SZKALEJ
GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o.
62-800 KALISZ ,ul. Fryderyka Chopina 20-22
tel. (62) 768 55 70, fax. (62) 768 55 71
polska@gunnebo.com

Członek Sądu
Tomasz ŁASOWSKI
Kaba Polska Sp. z o.o.
00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4a
tel. (22) 665 88 27, fax. (22) 665 88 62
kpw@kpw.kaba.com

Członek Sądu
Paweł LEŚNODORSKI
EXPERT B.C. Sp. z o.o.
00-062 WARSZAWA, ul. Kredytowa 8 lok. 21
tel. (22) 621 66 37, fax. (22) 628 51 02
expert@expertbc.com