Organy statutowe

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Marek BIELSKI
SIEMENS Sp. z o.o.
03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11
Tel. (22) 870 87 05, fax 870 89 00
 
Z-ca Przewodniczącego Rady
Georgis BOGDANIS            
MICROSYSTEM Sp. z o.o.
81-874 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9
Tel. (58) 551 09 72, fax 551 78 42;
 
Członek Rady
Maksymilian MAJERSKI
SAMAX S.A.
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Tel. (22) 870 77 36, fax 813 44 25
 
Członek Rady
Andrzej TOMCZAK
ID ELECTRONICS Sp. z o.o.
02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11
Tel. (22) 649 60 95, fax (22) 649 61 00
 
Członek Rady
Janusz OLESIEWICZ
VOLTA Sp. z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 94
Tel. (22) 572 90 20, fax (22) 572 90 30