Organy statutowe

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Zarząd

Prezes Zarządu
Mirosław KRASNOWSKI
SIEMENS Sp. z o.o. Building Technologies
60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35
tel. (61) 664 98 91, fax 662 22 53
miroslaw.krasnowski@siemens.com

Wiceprezes Zarządu
Marek LIPOWSKI
MR SYSTEM
04-682 Warszawa, ul. Ułanów Krechowieckich 10
tel. (22) 424 73 12, fax (22) 517 77 33
marek.lipowski@mrsystem.com.pl

Członek Zarządu
Przemysław JURKOWLANIEC
SECURUS - SERVICE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 12
tel./fax (61) 813 18 69
pejot@securus-service.pl

---------------------------------------------------------

Pełnomocnik Zarządu
Henryk DĄBROWSKI
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel. (22) 620 45 57, tel./fax (22) 654 57 32
pisa@pisa.org.pl