Ośrodek szkoleniowy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Rodzaje szkoleń

 1. KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „INSTALOWANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1 – 4/KLAS SA1 - SA4/NO”
 2. KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1- 4/NO”
 3. KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „MONTAŻ, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW MECHANICZNEGO ZABEZPIECZENIA ORAZ AWARYJNE OTWIERANIE W MIEJSCACH ZAINSTALOWANIA”
 4. KURS INWESTORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
 5. KURS AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) WG ISO/IEC 27001
 6. KURS „WYMAGANIA PRAWNO-NORMATYWNE W ZAKRESIE SZACOWANIA RYZYKA, PROJEKTOWANIA I INSTALOWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1-4/NO”
 7. KURS KOSZTORYSOWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH.
 8. SYSTEMY DOZORU WIZYJNEGO (VSS) WYKORZYSTUJĄCE PROTOKÓŁ INTERNETOWY (IP) DO TRANSMISJI WIZJI
 9. KURS "ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ"
 10. KURS „INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ. UWARUNKOWANIA I PROCESY”
 11. KURS „PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYMAGAŃ NORMY OBRONNEJ W PROCESACH PROJEKTOWANIA I INSTALOWANIA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH”
 12. KURS "MONITORING ALARMÓW I ZDALNY DOZÓR WIZYJNY. WYMAGANIA I DOBRE PRAKTYKI"
 13. KURSY SPECJALISTYCZNE
 14. SEMINARIUM DOKSZTAŁCAJĄCE DLA EKSPERTÓW I DORADCÓW