Członkowie
ul. ¦więtokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
STRATUS Centrum Systemów Zabezpieczeń Sp. j.
STRATUS Centrum Systemów Zabezpieczeń Sp. j.
ul. Nowy ¦wiat 38
20-419 LUBLIN
(0-81) 743 87 72
info@stratus.lublin.pl
www.stratus.lublin.pl
T4B Sp. z o.o.
T4B Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 32, lokal U15
04-036 Warszawa
(0-22) 515 82 20
(0-22) 515 82 21
biuro@t4b.com.pl
www.t4b.com.pl
TAP – SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o.
TAP – SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 8
60-413 Poznań
+48 61 876 70 88
+48 61 875 03 03
tap@tap.com.pl
www.tap.com.pl
TELBUD S.A.
TELBUD S.A.
ul. Krauthofera 23
60-203 POZNAŃ
Tel. +48 61 866 88 48
Fax +48 61 866 84 40
telbud@telbud.pl
www.telbud.pl
TELEMETRICA Sp. z o.o. Sp. k.
TELEMETRICA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jagiellońska 55/14
03-301 WARSZAWA
+48 22 353 82 32
+48 22 213 94 97
telemetrica@telemetrica.pl
www.telemetrica.pl
TELENOT ELECTRONIC Sp. z o.o.
TELENOT ELECTRONIC Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 11/2
81-728 SOPOT
500 555 526
info@telenot.com
www.telenot.com
TELVID
TELVID
ul. Franciszkańska 125
91-845 ŁÓD¬
(0-42) 640 60 46
(0-42) 659 82 84
biuro@telvid.com.pl
www.telvid.com.pl