Członkowie
ul. ¦więtokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
DMSI Software Sp. z o.o.
DMSI Software Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23C lok. 119
02-699 WARSZAWA
+48 22 112 17 91
biuro@dmsi.pl
www.dmsi.pl
dormakaba Polska Sp. z o.o.
dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
(22) 736 59 00
(22) 736 59 01
dormakaba.pl@dormakaba.com
www.dormakaba.pl
DTS SYSTEM Sp. z o.o.
DTS SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1
20-150 LUBLIN
+81 748 93 33
+81 748 93 34
dtslublin@dts-system.pl
www.dts-system.pl
EBS Sp. z o.o.
EBS Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 WARSZAWA
+48 22 518 84 00
+48 22 518 84 99
office@ebs.pl
www.ebs.pl
EDP Support Polska Sp. z o.o.
EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pl±sy 17
02-828 WARSZAWA
+48 22 644 53 90
+48 22 644 50 31
edps@edps.com.pl
www.edps.com.pl
EKO - TEST s.c.
EKO - TEST s.c.
ul. Gordziałkowskiego 9, pawilon A
05-800 PRUSZKÓW
(0-22) 759 90 83
(0-22) 758 79 78
biuro@ekotest.com.pl
www.ekotest.com.pl
ELA-COMPIL Sp. z o.o.
ELA-COMPIL Sp. z o.o.
ul. Szczepanowskiego 8
60-541 Poznań
(61) 869 38 50
(61) 861 47 40
office@ela.pl
www.ela.pl