Członkowie
ul. ¦więtokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  Sp. z o.o.
WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.
Al. Niepodległo¶ci 53
61-714 POZNAŃ
261 57 27 34
261 57 21 39
sekretariat@wbpb.com.pl
www.wbpb.com.pl
ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK Sp. z o.o.
ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
Tel.: +48 12 269 24 22
Fax: +48 12 269 27 20
biuro@zsk.pl
www.zsk.pl
ZAZ Sp. z o.o.
ZAZ Sp. z o.o.
ul. Hoża 51 lok. 18
00-681 WARSZAWA
(22) 625 60 30
zaz@zazsecurity.pl
www.zazsecurity.pl
ZBAR Sp. z o.o.
ZBAR Sp. z o.o.
ul. Krakowska 60
94-214 ŁÓD¬
Tel.: +48 42 611 12 97
Fax: +48 42 611 12 98
zbar@zbar.com.pl
www.zbar.com.pl
ZEUS S.A.
ZEUS S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 1
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
Tel.: +48 (58) 304 40 10
Fax: +48 (58) 304 40 19
biuro@zeus.pl
www.zeus.pl